Category Archives: chính sách đổi trả

Chính sách đổi trả- hàng

chính sách đổi trả

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VÀ ĐỔI HÀNG Shop chỉ chấp nhận bảo hành hoặc đổi trả khi xác định sản phẩm đã được mua tại trang web hoặc cửa hàng của chúng tôi. Nếu không có hóa đơn mua hàng chúng tôi có quyền từ chối xử lý. Tất cả sản phẩm Sale không được […]